Rüyada Cenaze Görmek

Rüya Tabirleri Ara

Rüyada Cenaze görmek

Rüyada bir cenaze üzerine namaz kıldığını görmek, Allah için bir grup insanla kardeşlik etmeye işarettir. Bir kimse rüyada tabutu ve cenazeyi yüklendiğini görürse, devlet ve saltanat sahibi bir zata tabi olur ve ondan mal ve servet elde eder. Rüyada bizzat kendisinin cenaze ve tabut üzerinde olduğunu görmek, o kişi için çok mala delalet eder. Rüyada bir cenazenin arkasından gittiğini görmek, dinde bozukluğa işarettir. Rüyada kaldırılıp bir tabut üzerine konulduğunu ve birtakım insanların kendisini omuzladığını görmek, yücelik ve saltanata delalet eder ve rüya sahibi lider konumuna geçer. Rüyada vali, tüccar, reis veya sanatkarın kendisi tabut üzerinde olduğu halde, yeryüzünde gezer görmeleri gemiye binmelerine alamettir. Bir kimsenin rüyada herhangi bir cenazenin havada gittiğini görmesi, bir reis veya bir alimin ölmesinden dolayı müşkilata uğrayacağına delalet eder. Bazen de bu rüya, kıymetli ve meziyet sahibi bir zatın gurbette veya harpte vefat edeceğine işarettir. Yine bir sokakta cenaze görülmesi, o sokaktaki dükkanlarda bulunan malların satılmasına delalet eder. Rüyada birçok cenazenin bir yere konulduğunu görmek, o yer halkının günahlarla çok meşgul olmalarına işarettir. Kişinin rüyasında kendisinin bir cenazeyi yüklendiğini görmesi, haram mal ile tabir olunur. Bekar bir kadının rüyada kendisini ölmüş görmesi, yakında evleneceğine delalet eder. Bu rüyayı evli kadının görmesi, dininde noksanlığa işarettir. Rüyada cenaze görmenin üç ayrı tabiri vardır: 1- Büyüklük, 2- Yöneticilik, 3- İzzet, makam ve yücelik. Bir grubun cenaze taşıdığını görmek; cenaze sahibinin o gruba lider olacağına, ancak çevresindekilere zulmedeceğine, Öldüğünüzü ve tabutta götürüldüğünüzü görmek; saygınlık elde edeceğinize, ancak inancınızın bozuk olduğuna veya cenazenizi taşıyan kimselere hükmedeceğinize, Cenaze taşıdığınızı görmek; söz sahibi birinin hizmetinde çalışacağınıza, ondan iyilik göreceğinize, Bir topluluğun cenaze taşıdığını, onların arkasından gittiğinizi ve onların göğe yükseldiklerini görmek; bulunduğunuz bölgede ileri gelen bir kişinin yolculukta vefat edeceğine delalettir.

Tam Sürüm